Jesper B. Korndal og Johan Chr. Nord - Høstoffer

Jesper B. Korndal og Johan Chr. Nord - Høstoffer

Regular price
150,00 kr
Sale price
150,00 kr
Tax included.

En vekselsang om de gamle Guder

Jesper B. Korndal og Johan Chr. Nord
'Høstoffer'
Udkommer d. 26. oktober 2019
47 sider
Gentlemen's Jockey Club

Den 26. oktober udgiver Gentlemens Jockey Club det lyrisk-mytologiske fællesværk Høstoffer. Bogen er frugten af et samarbejde mellem den københavnske digter Jesper B. Korndal og den midtjyske mytefortæller Johan Chr. Nord.

Nord udgav i april selvfortællingen 'Norden kalder - åbent afskedsbrev til den kristne kirke' om sit brud med kristendommen, og Korndal udgav i juni hjemstavns-digtsamlingen '3520 Korndal' om barndommens Farum. Et sted imellem de to udgivelser førte det såkaldte tilfælde de to forfattere sammen, og de begyndte at sende tekster frem og tilbage mellem hovedland og hovedstad.

Opskriften var enkel: At inddrikke udvalgte vers fra Nordens gudekvad og skiftevis reagere skriftligt på dem i en glidende bevægelse frem mod altings afslutning og genkomst.

Resultatet er et genreeksperiment – en vekselsang om de gamle Guder i fri troskab mod overleveringen.

“Når Nordens mytologi omtales og genfortælles, glemmes det ofte, at forfædrene yndede at udtrykke deres billedsyner gennem digtekunst. Det åndelige og det lyriske var for dem to sider af samme sag. Den grundstemning er Høstoffers poetiske afsæt” - udtaler forfatterne.

Uddrag fra Høstoffer:

Det er en dyrkelse

            en styrkelse

af selve selvet

siden altings optænding 

det er bare

at grave det frem

fra gemmerne

hil stemmerne 

spids øret mod

det høje nord

fremad

hjemad

med

bifrostklare øjne

Den 26. oktober fejres bogens fødsel kl. 16.00-18.00 på Det ny Scala, Ravnsborggade 8, 2200 København N. Alle er velkomne.